Χρώματα για Facepainting και Bodypainting που φωσφορίζουν στο σκοτάδι με την χρήση Black Light!