Χρώματα για Facepainting και Bodypainting που φωσφορίζουν στο σκοτάδι χωρίς την χρήση Black Light!